E-learning iliti učenje preko interneta

Published on 11/15,2010

Kada upisujete fakultet uglavnom imate 3 načina studiranja. Jedan je da vam država plaća školarinu, drugi je da se vi sami finansirate i treći je studiranje na daljinu. Sva tri načina se uglavnom vrte oko toga ko će snositi troškove vašeg studiranja, ali ono po čemu se treći način razlikuje od prethodna dva je taj da li ćete biti i fizički prisutni na predavanjima i vežbama. Studiranje na daljinu je uglavnom namenjeno za one studente koji ne žive u istom mestu gde i studiraju ili su možda zaposleni i ne mogu da usklade posao sa redovnim studiranjem, pa su zbog toga oslobođeni dolaska na nastavu, a sve informacije vezane za svoje studije dobijaju putem interneta.  

Ranije sam dok sam studirala Ekonomiju često razmišljala kakav li je taj sistem daljinskog učenja i da li to i kako olakšava studiranje? Nikad nisam saznala, barem ne na istom fakultetu...Smile
Ali nakon što sam upisala drugi fakultet i smer koji je jako vezan za komjuter, bilo mi je u početku jako neobično da se naviknem na takav vid studiranja, gde više nema teških knjiga i odlazaka u čitaonicu, nego sav materijal za učenje i sve informacije dobijam preko interneta. Sistem koji obezbeđuje tako nešto zove se Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).

Moodle je jedna LMS (Learning Management System) aplikacija tj. sistem za upravljanje učenjem. Ovaj sistem za sada omogućava studiranje “iz fotelje“, ali sa predavanjima koja su urađena kao prezentacije ili snimljena predavanja koja se po potrebi reprodukuju. Pored redovnog dostavljanja predavanja, imate mogućnost online rađenja vežbi i testova, a možete i da komunicirate online sa profesorima i asistentima ako vam zatreba pomoć. Imate čak i svoj profil gde možete staviti neke podatke o sebi, tako da vas i drugi korisnici e-learning sistema mogu kolko tolko upoznati.

Sećam se kako sam u početku ne naviknuta na ovaj sistem par puta poljubila vrata na fakultetu jer nisam proveravala obaveštenja koja su profesori kačili na Moodle o odlaganju nastave 
Smile. No danas iz ovog ugla ne mogu da verujem da sam ikada i koristila tradicionalan vid nastave. 
 
U današnje vreme ima sve više fakulteta koji koriste ovaj vid učenja na daljinu, a očekuje se da savremeni fakulteti daju svojim studentima mogućnost da prate predavanja u realnom vremenu, što olakšava kontrolisanje predavanja od strane predavača, i utisak individualnog predavanja sa strane studenta. Treba napomenuti da u tom slučaju, jedino fizičko ograničenje u broju studenata koji prate predavanja je samoprotok veze kojom se prenosi predavanje. U najčešćem slučaju se sve svodi na brzinu interneta kojom raspolaže fakultet ili neka druga obrazovna ustanova. 

 


Comments

Leave a Reply

Dodaj komentar

Zapamti me